Δείτε εδώ...

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021

Απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά την απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω7ΓΟ4653ΠΣ-Μ7Γ.pdf)Ω7ΓΟ4653ΠΣ-Μ7Γ.pdf805 Kb