Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού ∆.Ε. ευρισκόµενου στη διάθεση του Π.Υ.Σ.∆.Ε. σε λειτουργικό κενό

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά τοποθέτηση Εκπαιδευτικού ∆.Ε. ευρισκόµενου στη διάθεση του Π.Υ.Σ.∆.Ε. σε λειτουργικό κενό.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (629Ι4653ΠΣ-ΖΨΩ.pdf)629Ι4653ΠΣ-ΖΨΩ.pdf113 Kb