Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΤ6Τ4653ΠΣ-ΦΒ0.pdf)ΩΤ6Τ4653ΠΣ-ΦΒ0.pdf668 Kb