Δείτε εδώ...

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022

Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου του Ν. 4354/2015 σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου του Ν. 4354/2015 σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΨΠΞ4653ΠΣ-ΓΑΕ.pdf)6ΨΠΞ4653ΠΣ-ΓΑΕ.pdf177 Kb