Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω1ΟΒ4653ΠΣ-Α6Φ.pdf)Ω1ΟΒ4653ΠΣ-Α6Φ.pdf604 Kb