Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω6Χ04653ΠΣ-ΧΡ4.pdf)Ω6Χ04653ΠΣ-ΧΡ4.pdf168 Kb