Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου του Ν. 4354/2015 σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου του Ν. 4354/2015 σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΞΧΜ4653ΠΣ-ΖΘΧ.pdf)ΩΞΧΜ4653ΠΣ-ΖΘΧ.pdf158 Kb