Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Ανάκληση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. – Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.»

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την ανάκληση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. –Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΙΔΟ4653ΠΣ-ΧΨΥ.pdf)6ΙΔΟ4653ΠΣ-ΧΨΥ.pdf124 Kb