Δείτε εδώ...

Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2022

Συνάφεια διδακτορικού διπλώματος ιδιωτικού εκπαιδευτικού Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176 Α΄)

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη συνάφεια διδακτορικού διπλώματος ιδιωτικού εκπαιδευτικού Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176 Α΄).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΜΝΒ4653ΠΣ-ΤΡΕ.pdf)ΨΜΝΒ4653ΠΣ-ΤΡΕ.pdf128 Kb