Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω1ΠΜ4653ΠΣ-ΚΑΑ.pdf)Ω1ΠΜ4653ΠΣ-ΚΑΑ.pdf781 Kb