Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την απόφαση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΗΨ84653ΠΣ-ΕΜ4.pdf)ΩΗΨ84653ΠΣ-ΕΜ4.pdf208 Kb