Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΛ7Γ4653ΠΣ-Θ7Ζ.pdf)ΨΛ7Γ4653ΠΣ-Θ7Ζ.pdf150 Kb