Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη διιάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΣΘ94653ΠΣ-ΞΚΖ.pdf)ΩΣΘ94653ΠΣ-ΞΚΖ.pdf750 Kb