Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022

Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6Λ5Τ4653ΠΣ-ΡΝΧ.pdf)6Λ5Τ4653ΠΣ-ΡΝΧ.pdf740 Kb