Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Συνάφεια α) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και β) διδακτορικού διπλώματος εκπαιδευτικών Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176Α’)

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη συνάφεια α) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και β) διδακτορικού διπλώματος εκπαιδευτικών Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176Α’).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΖΩΟ4653ΠΣ-7ΚΗ.pdf)ΩΖΩΟ4653ΠΣ-7ΚΗ.pdf237 Kb