Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 30-06-2022

Σας επισυνάπτουμε το με αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/75/29-06-2022 έγγραφο του Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας, με θέμα: «Αναλήψεις Υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μονίμων εκπαιδευτικών με την λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022»,
καθώς και τις παρακάτω Αποφάσεις υπηρεσιακών μεταβολών:

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ 

2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ 

3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ

4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ

5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ

6. Απόφαση Παράτασης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά μέχρι την επανατοποθέτησή τους με την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023.