Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. Γυμνασίων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας., από μετάθεση, μετάταξη, ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αιτουμένων βελτίωση θέσης, μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Αιτ/νίας, σύμφωνα με την πράξη 23/24-6-2022.

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους (30-6-2022).