Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Αμοιβαίες μεταθέσεις

Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σύμφωνα με την αριθμ. 22/21-6-2022 πράξη του ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας.

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους (30-6-2022).