Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11:00 π.μ. - 12:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Αμοιβαίες μεταθέσεις

Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σύμφωνα με την αριθμ. 22/21-6-2022 πράξη του ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας.

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους (30-6-2022).