Δείτε εδώ...

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11:00 π.μ. - 12:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε εναπομείναντα οργανικά κενά.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε εναπομείναντα οργανικά κενά σχολικών μονάδων Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας σύμφωνα με την αριθμ. 22/21-6-2022 πράξη του ΠΥΣΔΕ.

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους (30-6-2022).

Η ορθή επανάληψη αφορά στον αύξοντα αριθμό 13.