Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Επισυνάπτονται σε ορθή επανάληψη Διορθώσεις και Πρόσθεση νέων διαθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους σύμφωνα με την αριθμ. 22/08-09-2021 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Για τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορείτε να ενημερώσετε τη Δευτέρα 13-09-2021 στα τηλέφωνα 2631050053 και 2631050043.