Δείτε εδώ...

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022

Θέματα της με αριθμ. 22/08-09-2021 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Επισυνάπτονται αποφάσεις που αφορούν:
1. Τροποποίηση τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά. (ΦΠ.3.4/7529/08-09-2021)
2. Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας.
3. Τοποθέτηση εκπαιδευτικού αποσπασθέντος από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (ΦΠ.3.5/7528/08-09-2021)
4. Ολική διάθεση υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. (ΦΠ.3.10/7530/08-09-2021)
5. Ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. (ΦΠ.3.10/7527/08-09-2021)
6. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.
7. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας. (ΦΠ.3.6/7531/08-09-2021)
8. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε σχολεία Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας. (ΦΠ.3.4/7532/08-09-2021)

Για τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορείτε να ενημερώνετε στα τηλέφωνα 2631050053 και 2631050043.