Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ευρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα του επισυναπτόμενου εγγράφου (με αριθ. πρωτ. Φ.ΠΥΣΔΕ/79/07-09-2021), να υποβάλλουν την επισυναπτόμενη ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ από σήμερα Τρίτη 07-09-2021 μέχρι και την Τετάρτη 08-09-2021 και ώρα 11:00 π.μ.