Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Θέματα των με αριθμ. 19/31-08-2021 και 20/31-08-2021 πράξεων του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Επισυνάπτονται αποφάσεις που αφορούν:
1. Ολική διάθεση υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.
2. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.Ε.) ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αποσπασμένων από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά, για το διδακτικό έτος 2021-2022.
3. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών αποσπασθέντων από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ06, ΠΕ08 και ΠΕ86 εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
5. Ορισμός αναπληρωτών των Διευθυντών σε σχολικές μονάδες Δ.Ε.

Η τοποθέτηση των υπολοίπων κλάδων λειτουργικά υπεραρίθμων, ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., εσωτερικών αποσπάσεων και μερικών διαθέσεων θα πραγματοποιηθούν το αργότερο μέχρι την Tετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους του σχολικού έτους 2020-2021, χωρίς διδακτικό ωράριο, μέχρι την επανατοποθέτησή τους.