Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020

Θέματα της με αριθμ. 32/9-9-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε Πίνακες που αφορούν:

1) Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε σε λειτουργικά κενά (Πράξη 32η)

2) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (32η Πράξη)

3) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε.(32η Πράξη)

4) Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας (32η Πράξη)