Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020

Θέματα της με αρ. 34/22-9-2020 Πράξεως του ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας

Σας επισυνάπτουμε Πίνακες που αφορούν:

1) Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε σχολικές μονάδες του ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας (Πράξη 34η)

2)  Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ΕΕΠ & ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες του ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας (Πράξη 34η)

 

Οι παραπάνω αναπληρωτές εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης τους την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020.