Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023

Πληροφορίες σχετικές με θέματα Τ.Π.Ε, Ρομποτικής και υποστήριξης Τ.Π.Ε. μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ. Αιτωλοακαρνανίας.

http://blogs.sch.gr/plinetait/

Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σε συνέχεια της με αριθμ. 12/21-02-2019 πράξεως του Συμβουλίου Επιλογής επισυνάπτεται Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.