Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022

Εκδήλωση βράβευσης Θεσμού Αριστείας 2012

Θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 στο χώρο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, εκδήλωση βράβευσης των εκπαιδευτικών, των οποίων τα έργα επιλέχθηκαν, στο πλαίσιο του Θεσμού Αριστείας 2012.

Ο Θεσμός Αριστείας υπάγεται στο πλαίσιο της Πράξης «Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη Καλών Πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, - Οριζόντια Πράξη, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».