Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021

Πρόγραμμα Επιστημονικού Συνεδρίου για τον Γ. Καραϊσκάκη.

Ανακοινώνουμε το πρόγραμμα για το Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα τον Γ. Καραϊσκάκη.