Δείτε εδώ...

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11:00 π.μ. - 12:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης για άρση λειτουργικής υπεραριθμίας

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 24/8-08-2022 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας οριστικοποιήθηκαν τα λειτουργικά  κενά και πλεονάσματα και χαρακτηρίσθηκαν υπεράριθμοι οι  εκπαιδευτικο που αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφοί.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως λειτουργικά uπεράριθμοι να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου (Συν. 1) μέχρι και την Παρασκευή  12-08-2022 και ώρα 10:00 π.μ.