Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022

Δήλωση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 24/8-08-2022 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας οριστικοποιήθηκαν τα λειτουργικά  κενά και πλεονάσματα (βλέπε συν. Πίνακας).

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ να υποβάλλουν, την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ μέχρι και την Παρασκευή  12-08-2022 και ώρα 10:00 π.μ.