Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023

Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του ΓΕΛ Νεοχωρίου στην Κωνσταντινούπολη

Το Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη από 26-3-2013 έως 31-3-2013. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 21/2/2013 και ώρα 11:00 π.μ.

Προκήρυξη ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Λεπενούς στην Καστοριά

Το Γυμνάσιο Λεπενούς  προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στην Καστοριά την  Παρασκευή  12-04-2013.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι τη Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ.

Επαναπροκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του1ου ΓΕΛ Μεσολογγίου στη Θεσσαλονίκη

Το 1ο ΓΕΛ Μεσολογγίου επαναπροκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη  από 4/3/2013 έως 8/3/2013.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 18/02/2013 και ώρα 13:00 μ.μ.

Προκήρυξη πενταήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γενικού Λυκείου Μύτικα στη Βουλγαρία.

Το ΓΕΛ Μύτικα προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για 5ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλγαρία από 11/3/2013 έως 15/3/2013.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι 22/2/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ..

Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής της ΕΠΑΣ Μεσολογγίου στη Βουλγαρία

Η ΕΠΑ.Σ. Μεσολογγίου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη  εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλγαρία   από   21-3-2013 έως 24-3-2013.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι την Τρίτη  19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 15.30 μ.μ.

Προκήρυξη εκπαιδευτικής εκδρομής του 4ου ΓΕΛ Αγρινίου στην Αθήνα

Το 4ο ΓΕΛ Αγρινίου  προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην  Αθήνα από Πέμπτη 28/3/2013 έως και Σάββατο 30/3/2013.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 18/02/2013 και ώρα 11:30 π.μ.

Προκήρυξη διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου στο Καρπενήσι

Το 2ο Γυμνάσιο  Ναυπάκτου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Καρπενήσι  από   7-3-2013 έως 8-3-2013.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 18.00 μ.μ.

Προκήρυξη διδακτικής επίσκεψης του 2ου ΓΕΛ Αγρινίου στην Πάτρα

Το 2ο  ΓΕΛ Αγρινίου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στην Πάτρα  την  Παρασκευή  22-2-2013. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα  18 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ.

Προκήρυξη μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου στην Αθήνα

Το 3ο  Γυμνάσιο Αγρινίου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στην ΑΘήνα  την  Παρασκευή  1-3-2013. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή   15 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12:30 μ.μ.

Προκήρυξη διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 2ου ΓΕΛ Αγρινίου σε Βόλο - Πήλιο

Το 2ο ΓΕΛ Αγρινίου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για διήμερη  εκπαιδευτική εκδρομή στη σε Βόλο - Πήλιο   από   7-3-2013 έως 8-3-2013.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι τη Δευτλερα 18-2-2013  και ώρα 11.00 π.μ.