Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Ενημέρωση για Αρ. Πρωτ. αιτήσεων Αναπληρωτών.

Προκειμένου οι αναπληρωτές εκπ/κοί που υπέβαλαν αίτηση περί  μη παραγραφής Δώρων και Επιδοματων να ενημερωθούν για τον αρ. πρωτ. που έλαβε η αίτησή τους, παρακαλούμε να επικοινωνούν από 02/01/2019 στα εξής τηλέφωνα : 

26310  50052 κ. Λένης

Για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, την οποια θα χρειαστούν ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, παρακαλούνται να επικοινωνούν  με το τμήμα Αναπληρωτών :  26310 50024  κ. Αργύρης. 26310 50025  κα. Παπανικολάου       26310 50051 κ.  Μακρής.