Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης για άρση λειτουργικής υπεραριθμίας

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022 09:44

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 24/8-08-2022 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας οριστικοποιήθηκαν τα λειτουργικά  κενά και πλεονάσματα και χαρακτηρίσθηκαν υπεράριθμοι οι  εκπαιδευτικο που αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφοί.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως λειτουργικά uπεράριθμοι να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου (Συν. 1) μέχρι και την Παρασκευή  12-08-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου εκπαιδευτικού.doc)Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου εκπαιδευτικού.doc85 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΓΓΡΑΦΟ_ΛΕΙΤΟΥΡ_ΥΠΕΡΑΡΙΘ_2022.pdf)ΕΓΓΡΑΦΟ_ΛΕΙΤΟΥΡ_ΥΠΕΡΑΡΙΘ_2022.pdf1174 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΚΕΝΑ_ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΓΠ 12-8-2022.XLS)ΚΕΝΑ_ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΓΠ 12-8-2022.XLS115 Kb