Απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 08:30

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά την απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω7ΓΟ4653ΠΣ-Μ7Γ.pdf)Ω7ΓΟ4653ΠΣ-Μ7Γ.pdf805 Kb