Διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 10:11

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω6Χ04653ΠΣ-ΧΡ4.pdf)Ω6Χ04653ΠΣ-ΧΡ4.pdf168 Kb