Οδηγίες για τις άδειες των εκπαιδευτικών

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2013 10:03

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε αναλυτικό οδηγό για τις άδειες εκπαιδευτικών.

- Ποιές οι διαδικασία έγκρισης για κάθε κατηγορία
- Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά
- Με βάση ποιους νόμους και εγκυκλίους χορηγούνται