Αναστολή Διαδικασιών Επιλογής Παιδ. Ομάδων Κ.Ε.Α.

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019 09:30

Ανακοινώνουμε τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για την Αναστολή Διαδικασιών Επιλογής των Παιδαγωγικών Ομάδων Κ.Ε.Α. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6Μ2Δ4653ΠΣ-ΜΓΜ KEA.pdf)6Μ2Δ4653ΠΣ-ΜΓΜ KEA.pdf251 Kb