Τροποποίηση - Επικαιροποίηση με αναγγελία αδειών λειτουργίας ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015 14:59

 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα:

«1) Τροποποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων 2) Επικαιροποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων», 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( ΠΡΟΣΩΠΑ _1ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ~.doc) ΠΡΟΣΩΠΑ _1ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ~.doc57 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (img02813.pdf)img02813.pdf72 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ypeythini_dilosi (επικαιροποιηση Νομικά Πρόσωπα (μέτοχοι).doc)ypeythini_dilosi (επικαιροποιηση Νομικά Πρόσωπα (μέτοχοι).doc46 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ypeythini_dilosi (επικαιροποιηση Νομικά Πρόσωπα - εξουσιοδοτηση).doc)ypeythini_dilosi (επικαιροποιηση Νομικά Πρόσωπα - εξουσιοδοτηση).doc46 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ypeythini_dilosi (επικαιροποιηση Νομικά Πρόσωπα).doc)ypeythini_dilosi (επικαιροποιηση Νομικά Πρόσωπα).doc48 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ypeythini_dilosi (επικαιροποιηση νομιμος εκπρόσωπος).doc)ypeythini_dilosi (επικαιροποιηση νομιμος εκπρόσωπος).doc48 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ypeythini_dilosi (επικαιροποιηση νόμιμος εκπρόσωπος- εξουσιοδοτηση).doc)ypeythini_dilosi (επικαιροποιηση νόμιμος εκπρόσωπος- εξουσιοδοτηση).doc46 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ypeythini_dilosi (επικαιροποιηση Φυσικά Πρόσωπα - εξουσιοδοτηση).doc)ypeythini_dilosi (επικαιροποιηση Φυσικά Πρόσωπα - εξουσιοδοτηση).doc46 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ypeythini_dilosi (επικαιροποιηση Φυσικά Πρόσωπα).doc)ypeythini_dilosi (επικαιροποιηση Φυσικά Πρόσωπα).doc48 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Α Ι Τ Η Σ Η (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ).doc)Α Ι Τ Η Σ Η (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ).doc27 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Διαβίβαση εγκυκλίου για την διαδικασία της επικαιροποίησης.doc)Διαβίβαση εγκυκλίου για την διαδικασία της επικαιροποίησης.doc82 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.doc)ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.doc26 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟ_1ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΩΝ .doc)ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟ_1ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΩΝ .doc57 Kb