Εξετάσεις ΚΠΓ - Περιόδου Μαϊου 2019

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019 09:54

Ανακοινώνουμε :

1. Δ.Τ. για την προκήρυξη των εξετάσεων ΚΠΓ Περιόδου Μαϊου 2019

2. την σχετική προκήρυξη 

γ. οδηγίες υποβολής αίτησης 

δ. Πρόγραμμα εξετάσεων. 

Εφιστούμε την προσοχή στα εξής: 

Διάστημα υποβολής αιτήσεων ορίζεται το διάστημα από 20/03/2019 έως και 02/04/2019 και ώρα 15.00μμ 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως από ενήλικο υποψήφιο ή από τον κηδεμόνα όταν πρόκειται για ανήλικο υποψήφιο. Οποιοσδήποτε άλλος υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό τρίτου ( πχ φροντιστηριούχοι) θα πρέπει να έχει μαζί του τη σχετική εξουσιοδότηση. Προς περαιτέρω διευκόλυνση των περιπτώσεων αυτών στην εξουσιοδότηση αυτή να αναγράφεται το εξής: " εξουσιοδοτώ τον / την.... να υποβάλλει για λογαριασμό του / της ...... αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ΚΠΓ περιόδου Μαίου 2019 για τη γλώσσα ..... επίπεδο ...... Περαιτέρω, εξουσιοδοτώ τον ανωτέρω να παραλάβει και το πιστοποιητικό ΚΠΓ όταν αυτό εκδοθεί σε περίπτωση επιτυχούς εξέτασης" 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΥΨΜ4653ΠΣ-Ω90 προκηρυξη.pdf)6ΥΨΜ4653ΠΣ-Ω90 προκηρυξη.pdf430 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (KPG_Manual_Candidate.pdf)KPG_Manual_Candidate.pdf1473 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Δ Τ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019A.doc)Δ Τ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019A.doc94 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Πρόγραμμα Εξετάσεων_ΚΠΓ 2019Α.pdf)Πρόγραμμα Εξετάσεων_ΚΠΓ 2019Α.pdf361 Kb