Προφορική εξέταση ΚΠΓ

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018 10:42

Ανακοινώνουμε 

α. το ωρολόγιιο πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠΓ Περιόδου Νοεμβρίου 2018

β. το πρόγραμμα προφορικής εξέτασης ανά γλώσσα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανακοινοποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Β' 2018.xls)Ανακοινοποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Β' 2018.xls14 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ - Νοέμβριος  2018 - 3o ΓΕΛ.xls)ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ - Νοέμβριος 2018 - 3o ΓΕΛ.xls20 Kb