ΚΠγ. Παραλαβή πιστοποιητικών περιόδου Μαΐου 2017

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017 11:18

Ανακοινώνουμε στους ενδιαφερόμενους ότι τα πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2017, βρίσκονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας. Κύπρου 20, Ι.Π. Μεσολογγίου.