Χωροταξική Κατανομή Γυμνασίων Δήμου Αγρινίου

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 10:51

 

Ενδεικτική χωροταξική κατανομή για τα γυμνάσια του Δήμου Αγρινίου: