Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕ.Λ. Γαβαλούς στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΕ.Λ. Γαβαλούς

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 21-2-2019 έως 24-2-2019

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Θεσσαλονίκη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17-1-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΕ.Λ. Γαβαλούς