Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Προκήρυξη τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου στο Βόλο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1ο ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 5-2-2019 έως  7-2-2019

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Βόλος

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

9-1-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1ο ΓΕ.Λ.  Μεσολογγίου