Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Προκήρυξη διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου στην Αθήνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1ο ΓΕ.Λ.Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 19-12-2018 έως  20-12-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Αθήνα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17-12-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1ο ΓΕ.Λ.  Αγρινίου