Δείτε εδώ...

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020

Παράταση προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για τις 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους της 2ΓΕ/2019 Προκήρυξης ΑΣΕΠ, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020. 

Για τους υποψηφίους των 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών παρατείνεται έως και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020.


Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ , για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας , παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DOC001.PDF)DOC001.PDF33 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DOC002.PDF)DOC002.PDF11 Kb