Υποβολή στοιχείων για έκτακτες αμοιβές – ωρομίσθιους

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2015 14:41

Σας ενημερώνουμε ότι και για  το σχολικό έτος 2015-2016 οι σχολικές μονάδες θα εκτυπώνουν από το σύστημα “my school” παρουσιολόγια για τις υπερωρίες αφού προηγουμένως έχουν καταχωρίσει τις ώρες στο σύστημα. Για τα οδοιπορικά λόγω διάθεσης θα συμπληρώνουν το παρουσιολόγιο που επισυνάπτεται.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ-2015-2016 .doc)ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ-2015-2016 .doc70 Kb