Νέα ενημέρωση για εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών οικονομικού έτους 2013

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 16:31

Σας ενημερώνουμε εκ νέου ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν κρατήσεις Ο.Λ.Μ.Ε., Ε.Λ.Μ.Ε., Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Ε.Ε.Ε.Χ. να ξανατυπώσουν τις βεβαιώσεις αποδοχών.