ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 05 Αυγούστου 2021 13:33

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να προσκομίσουν συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά διορισμού τους και τις υπεύθυνες δηλώσεις.
Μετά την δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ημερομηνία και η ώρα της ορκωμοσίας, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα λόγω Covid-19.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες τοποθέτησης και μισθοδοσίας, παρακαλούμε να έχετε την ημέρα της ορκωμοσίας ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Δικαιολογητικά Πρόσληψης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών 2021.PDF)Δικαιολογητικά Πρόσληψης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών 2021.PDF230 Kb