Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Ανακοινοποίηση πίνακα μεταθέσεων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση 2018-2019

Σας ανακοινώνουμε εκ νέου τον πίνακα μεταθέσεων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση σχολικού έτους 2018-2019 όπως τροποποιήθηκε με την  47/17-12-2018 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας